??
Prezentacja Paix Liturgique
Wydrukuj Wyślij znajomymPartagez sur TwitterPartagez sur Facebook

 
 
Kim jesteśmy?

> Rzymskimi katolikami cechującymi się głębokim przywiązaniem do Kościoła.
> Ludźmi wierzącymi silnie związanymi z Ojcem Świętym.
> Wiernymi kościoła diecezjalnego szanującymi swoich biskupów, od których wiele wymagamy, jak dzieci od swego ojca.
> Osobami, którym zależy na przestrzeganiu nauczania Kościoła zdefiniowanego na nowo przez Jana Pawła II w Katechizmie Kościoła Katolickiego w 1992 r.
> Liczebnie stale rozwijającą się grupą katolików, którzy pragną żyć wiarą katolicką w Kościele w duchu liturgii tradycyjnej, zgodnie z przyzwoleniem papieża Benedykta XVI ogłoszonym 7 lipca 2007 r. w motu proprio Summorum Pontificum.

Czego pragniemy?

> Wprowadzania w życie na szeroką skalę przywilejów przyznanych przez Kościół wiernym przywiązanym do formy nadzwyczajnej rytu łacińskiego.
> Kościołów, w których w każdą niedzielę i święta celebrowana będzie liturgia tradycyjna według mszału z 1962 r. i w łączności z miejscowym biskupem.
> Nauczania wiary katolickiej zgodnie z jej kształtem określonym w Katechizmie Kościoła Katolickiego opublikowanym przez Watykan w 1992 r.
> Możliwości pokojowego rozwijania wszelkich dzieł chrześcijańskich koniecznych w świetle potrzeb wiernych.
> Życzliwych kapłanów, troszczących się o pokój i pojednanie, tak, aby wszystkim zaoferowany był dostęp do sakramentów Kościoła Świętego.

Dlaczego tego pragniemy?

Należy zaprzestać sporów w Kościele. Tego domaga się nasza wrażliwość i papież prosił, aby tę wrażliwość przyjąć i uszanować.

W chwili gdy Kościół w wielu miejscach przechodzi poważny kryzys, pilna staje się sprawa urzeczywistnienia pojednania między wszystkimi wiernymi: z parafii diecezjalnych,
tych, którzy swą wiarę przeżywają we wspólnotach "tradycyjnych" bezpośrednio podległych Stolicy Apostolskiej i tych, którzy w obecnej chwili z różnorakich przyczyn nie mają pełnej jedności z Rzymem.
Jedynie takim sposobem na nowo zadzierzgnięte zostaną więzi dialogu, braterskiej miłości i szacunku, a ucichną inwektywy.
Celem jest przede wszystkim odpowiedź na ewangeliczne zalecenie, by we wszystkim działać dla jedności katolików, pomimo różnic ich dzielących i różnorodności.
W ten sposób wszyscy razem będziemy mogli podjąć dzieło nowej ewangelizacji, którego domaga się Kościół.