FRANCJA ROK 2015 – DWUDZIESTU NOWOWYŚWIĘCONYCH KSIĘŻY DLA FORMY NADZWYCZAJNEJ I TYLKO SZEŚDZIESIĘCIU OŚMIU DLA FORMY ZWYCZAJNEJ
List 54
Wydrukuj Wyślij znajomymPartagez sur TwitterPartagez sur Facebook

 
 
We Francji zwyczajowo święcenia kapłańskie odbywają się przeważnie pod koniec czerwca. Jak co roku Paix Liturgique podaje liczby budzące zainteresowanie całej wspólnoty katolickiej, niezależnie od wrażliwości liturgicznej. Wygląda niestety na to, że z roku na rok kryzys powołań kapłańskich we Francji pogłębia się. Sytuacja ta oznacza z kolei, iż skrajnie mała ilość święceń w diecezjach (zeszliśmy poniżej progu stu – rocznie) dalece nie wystarcza do zachowania we Francji liczebności szeregów kapłańskich.

W diecezjach liczba księży czynnych – która w 2014 roku wynosiła 5 806 – spadnie do 4 257 w roku 2024, w świetle badań
opublikowanych 6 czerwca 2014 roku przez „La Croix”, grupa księży „czynnych” – która w 2014 roku liczyła 5 806 osób – zmaleje do 4 257 w roku 2024. W bieżącym roku liczba kapłanów wyświęconych w diecezjach francuskich jest bodaj najniższa od czasu przywrócenia kultu po rewolucji.

Bez wątpienia wierni i księża przywiązani do liturgii tradycyjnej również i w tym roku mogą odnotować jej witalność. Niestety nie wystarcza to, by zaradzić ogólnemu deficytowi: szacuje się z grubsza, że „współczynnik urodzaju powołaniowego” we wspólnotach tradycyjnych sięga poziomu „współczynnika urodzaju powołaniowego” wśród wszystkich francuskich katolików w roku 1962, u progu Soboru.Święcenia kapłańskie w Bractwie Świętego Piotra w Chartres w 2014 roku, których udzielał J.E. Marc Aillet, biskup Bayonne, Lescar i Oloron (zdjęcie FSSP)


1°/ Liczby na poziomie diecezji

Całkowita liczba księży wyświęconych w diecezjach jest niestety najniższa na przestrzeni 15 lat:
- 68 święceń kapłańskich diecezjalnych w 2015 roku, jak podaje w swym komunikacie CEF (Konferencja Episkopatu Francji). Tymczasem święcenia diakonatu w diecezjach Francuskich przyjmie w tym roku 87 seminarzystów. W normalnym trybie zostaną oni kapłanami w roku 2016.
- 83 w 2014 roku
- 92 w 2013 roku
- 97 w 2012 roku
- 109 w 2011 roku
- 96 w 2010 roku
- 89 w 2009 roku
- 98 w 2008 roku
- 101 w 2007 roku
- 94 w 2006 roku
- 98 w 2005 roku
- 90 w 2004 roku
- 105 w 2003 roku
- 132 w 2002 roku
- 125 w 2001 roku
- 142 w 2000 roku

Inaczej mówiąc, średnia liczba 101 rocznie wyświęcanych księży we wszystkich diecezjach Francji od roku jubileuszu 2000-lecia a od 2010 – średnio 91 na rok (545 wyświęconych księży). Choć cyfry podawane przez CEF nie do końca są precyzyjne – niektórzy księża należący do grona powołań diecezjalnych (np. ci ze wspólnoty Saint-Martin) nie zostali tu uwzględnieni – to przynajmniej stanowią dość jasną wskazówkę odnośnie francuskiej rzeczywistości powołaniowej.


2°/ Liczby dotyczące formy nadzwyczajnej

Liczba księży wyświęconych w formie nadzwyczajnej i jej dedykowanych, których można by przyrównać do księży diecezjalnych (wyłączeni zostali zatem kapłani ze ściśle zakonnych wspólnot tradycyjnych, jak: benedyktyni, kanonicy regularni Matki Bożej, itd.), delikatnie wzrasta. 107 kapłanów zostało wyświęconych od roku 2010. Uwzględniamy tu księży z Bractwa Świętego Piusa X:
- 20 święceń udzielonych w 2015 roku (13 dla instytutów Ecclesia Dei, 7 dla FSSPX)
- 18 w 2014 (11 ED, 7 FSSPX)
- 15 w 2013 (10 ED, 5 FSSPX)
- 20 w 2012 (9 ED, 11 FSSPX)
- 18 w 2011 (7 ED, 11 FSSPX)
- 16 w 2010 (8 ED, 8 FSSPX).


3°/ Zestawienie od roku 2010

Od roku 2010 proporcja między tymi dwiema kategoriami wyświęconych we Francji księży wygląda zatem następująco:
- 77% (68 księży) dla formy zwyczajnej i 23% (dokładnie: 22,7) dla formy nadzwyczajnej w 2015 roku (20 księży)
- 82 % (83) dla formy zwyczajnej i 18 % dla formy nadzwyczajnej w 2014 roku (18)
- 88 % (92) dla formy zwyczajnej i 12 % dla formy nadzwyczajnej w 2013 roku (12)
- 83 % (97) dla formy zwyczajnej i 17 % dla formy nadzwyczajnej w 2012 roku (20)
- 86 % (109) dla formy zwyczajnej i 14 % dla formy nadzwyczajnej w 2011 roku (18)
- 86 % (96) dla formy zwyczajnej i 14 % dla formy nadzwyczajnej w 2010 roku (16).

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zostało zatem wyświęconych 652 księży francuskich w gronie powołań diecezjalnych, z czego 545 zasadniczo dla formy zwyczajnej i 107 dla formy nadzwyczajnej. Czyli w formie i dla formy nadzwyczajnej rytu rzymskiego zaistniała następująca proporcja: na sześciu wyświęconych – jeden niezakonny.


-------

WSPIERAMY PIELGRZYMKĘ SUMMORUM PONTIFICUM

Coetus Internationalis Summorum Pontificum podjął inicjatywę finansowania społecznościowego dla opłacenia zespołu filmowców rejestrującego tegoroczną pielgrzymkę ludu Summorum Pontificum do Rzymu w dniach od 22 do 25 października 2015. Żywo zachęcamy do włączenia się.

> http://www.kisskissbankbank.com/en/projects/ad-petri-sedem